Broj pipseva i/ili broj trejdova

Od | 0 Komentara »
Broj pipseva i/ili broj trejdova

U Forex trgovanju je važno ostvariti što veći broj pipseva u trejdovima sa pozitivnim ishodom, to je jedna od definicija koja prejudicira zadovoljavajuću profitabilnost poslovanja. Dakle, pipsevi su “dežurni krivci” koji donose profit! Ali, koliko trejdova treba za veći broj pipseva i kako postići sklad tog odnosa, pitanje je – za milion dolara? Broj pozicija koje treba otvoriti apsolutno treba da bude pod kontrolom rizika kao i da treba da bude u dobroj relaciji sa pravim prilikama za trgovanje. Trgovanje valutama važi za jedan kreativan posao što je razlog više da se bavimo njime pored profitabilnosti kao glavnog pokretača ambicije. Forex trejder je kreativan čovek koji svoju uspešnost iskazuje upravo u pronalaženju prave mere u pogledu optimalog broja trejdova i ostvarenih pipseva. Pored više karakteristika koje su kuriozitet savremenog poslovanja, trgovanje valutama se posebno odlikuje po mogućnosti da svaki trejder može organizovati sopstveni rad prema svojim sposobnostima i ličnom afinitetu. Počevši od fleksibilnog radnog vremena pa sve do izbora strategije poslovanja, trejderi zaista imaju mnogo varijanti da poslovanje konstantno unapređuju i prilagođavaju. Izbor određenog stila trgovanja, takođe, spada u jedan od kurioziteta poslovanja, a posebno što se vremenom može menjati u skladu sa profesionalnim sazrevanjem i sticanjem boljih veština u trgovanju. Ipak, sve navedeno mora pratiti određenu formu i suštinu u procesu rada jer trgovanje valutama, iako je bezgranično kreativan posao, ima stroga pravila koja se moraju poštovati. Tako na primer, nije ničim ograničen broj ulazaka u trgovinske pozicije u toku radnog dana, radne sedmice ili drugog posmatranog vremenskog perioda, ali ne treba ni prihvatiti za preporuku iscrpljujuće otvaranje pozicija sve dok to dozvoljava margina, odnosno, kapital na trgovinskom računu. Forex trejderi često imaju dilemu u kojoj meri broj trejdova kvalitativno doprinosi broju ostvarenih pipseva pri čemu se odnos kvantiteta i kvaliteta stavlja u nezavidnu poziciju. Pozitivan trejd doprinosi svakako kvalitetu poslovanja, ali broj trejdova nije merilo. To naravno zavisi od mnogih elemenata u projekciji trgovinskih transakcija pa se može govoriti sa više aspekata o kvalitetu i kvantitetu poslovanja uopšte. Takođe, treba uvek imati u vidu psihološku analizu jer ima trejdera koji shodno svom senzibilitetu nisu kadri da se nose sa pritiskom emocionalne prirode koji može biti sveprisutan kod kratkoročnih trejdova, a posebno kod Scalping stila trgovanja. Kvalitet i kvantitet trejdova često ne idu “pod ruku”, ali svakako treba imati u vidu da je zbir pozitivnih i negativnih rezultata jedino relevantan, razume se u korist pozitivno ostvarenog broja pipseva.

Kategorija: Forex trgovanje

O aoutoru Milos

» je napisao 6 članaka