Broker za akcije

Od | 0 Komentara »

U savremenoj poslovnoj terminologiji pojam broker za akcije podrazumeva pravno ili fizičko lice kkoje obavlja posredničke poslove u berzanskom poslovanju (trgovanje akcijama ili deonicama). Ukoliko je pravno lice reč je o brokerskoj kući koja ima dozvolu za rad na berzi, a ako se radi o fizičkom licu govorimo o pojedincima koji su angažovani tj. uposleni od strane neke brokerske kuće. U tom slučaju, svaki pojedinac mora imati posebnu licencu za brokere što, zapravo, predstavlja njegov legitimitet za obavljanje poslova posrednika u berzanskom poslovanju. Često se u svakodnevnom žargonu pojam broker za akcije zamenjuje pojmom broker. Obzirom da je kod nas, u Srbiji, uglavnom reč o trgovanju akcijama na Beogradskoj berzi, odnosno, trgovina akcijama ili deonicama domaćih kompanija u procesu privatizacije preduzeća, vrlo često se izjedanačavaju tj. poistovećujeju ova dva pojma. Međutim, ukoliko šire posmatramo trgovanje na globalnom finansijskom tržištu uočavamo da je broker za akcije mnogo uži pojam od pojma broker. Osim toga, pojavljuju se i drugi srodni pojmovi kao što su brokeri osiguranja, forex-brokeri, dileri akcijama i slično. Forex brokeri posreduju u trgovanju na Forex Market-u (Foreign Exchange) odnosno na međunarodnom tržištu valuta. Tako bismo mogli generalno dati naziv broker za akcije sve brokere koji posreduju na međunarodnoj berzi, poput New York Stock Exchange, a takođe i London, Tokyo i dr. gde se trguje akcijama najvećih međunarodnih kompanija. Razvojem globalnog finansijskog tržišta i usavršavanjem sistema komunikacije kompleksnost ponuda vodećih brokerskih kuća je sve ekskluzivniji. Sve je više brokera koji nude interesantne pakete usluga svojim klijentima i obezbeđuju mogućnost trgovanja preko najsavremenijih platformi sa izborom bogate palete investicionih instrumenata. Na takav način klijentima je dostupna trgovina akcijama, plemenitim metalima, naftom i drugim važnim sirovinama i proizvodima, ali i valutnim parovima i sve to na jednom mestu.

Broker za akcijeBroker za akcije se najčešće tretiraja kao uže specijalizovani poslovni subjekt koji posreduje u trgovanju akcijama, pa se zbog toga i smatra najpouzdanijim u oblasti investicija u deonice kompanija, kako domaćih tako i na međunarodnom tržištu. Prilikom izbora od strane klijenta, broker za akcije mora biti pouzdan, informativan, poslovan i vrlo predusretljiv na sve zahteve potencijalnog investitora/kupca akcija, a takođe i prodavca. Pre nego što klijent izda svoj neopozivi nalog broker za akcije mora na transparentan način i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima da prezentira svoj način poslovanja, kao i da se pridržava svih propisa iz relevantnih Zakona o poslovanju na berzi. Budući da je trgovina akcijama u vremenima svojinske transformacije i privatizacije preduzeća veoma aktuelan, moguće eventualne zloupotrebe i neregularnosti u poslovanju su moguće. Broker za akcije je zato, pre svega, institucionalizovano pravno lice od poverenja koje svoje posredovanje usmerava isključivo u pravcu dobrobiti klijenta, što doslovno znači da strogim poštovanjem kodeksa poslovnog ponašanja svojim klijentima obezbeđuje ravnopravni odnos sa svim ostalim kupcima/prodavcima na tržišnoj utakmici. Akcionari i akcionarska društva se međusobno veoma razlikuju po mnogim kriterijumima, a osnovni izvor informacija o akcijama i akcionarima, odnosno o njihovom pravu i položaju po osnovu vlasništva nad akcijama predstavlja Zakon o privrednim društvima donet 2004. godine. Obzirom da vlasnici akcija jesu vlasnici kapitala neke kompanije, a vlasnički odnosi su veoma kompleksni što proizilazi iz vrste i klase određenih odnosa (obične i preferencijalne akcije), to podrazumeva visok stepen profesionalnosti u radu koji obavlja broker za akcije.

Kategorija: broker za akcijebrokeri u srbiji

Teme

O aoutoru brokersrbija

» je napisao 5 članaka

Comments are closed.