Kako funkcionišu brokerske kuće

Od | 0 Komentara »

Na berzi, kao organizovanom tržištu, na kome se trguje akcijama brokerske kuće su glavni nosioci posla. Brokerske kuće ili brokersko-dilerska društva su pravna lica koja obavljaju poslove investicionih savetnika, brokerskog trgovanja, dilerskog trgovanja, portfolio menadžera i market mejkera. Dozvole za obavljanje navedenih poslova brokerske kuće dobijaju od Komisije za hartije od vrednosti. Brokerske kuće, zapravo, funkcionišu kao berzanski posrednici, a pojam brokersko-dilersko društvo potiče od načina njihove organizacije poslovanja. Ako brokerske kuće posredovanjem u trgovanju hartijama od vrednosti nastupaju u svoje ime, a za račun svojih klijenata (komisionari) ili u ime i za račun svojih klijenata (zastupnici), nazivaju se – brokeri. Ako brokerske kuće nastupaju kao trgovci hartijama od vrednosti nastupajući u svoje ime i za svoj račun (principal), nazivaju se – dileri. Osnovna razlika između ova dva načina nastupanja na tržištu kapitala, brokerske kuće imaju u pogledu ostvarivanja zarade kroz poslovanje. Naime, brokeri za svoje usluge naplaćuju proviziju po izvršenju transakcije, dok dileri ostvaruju zaradu razlikom u ceni hartije (kupovna cena / prodajna cena). Brokerske kuće koje posluju kao dileri u svom poslovanju snose evenrtualni rizik gubitka, s tim da diler može istupati na tržištu kao komisionar i zaspupnik. Važno je napomenuti da se u poslovnoj terminologiji pojmovi brokeri i dileri, ne koriste isključivo kao nazivi za brokerske kuće (kada se želi naglasiti njihov način organizacije), već i za fizička lica koja one upošljvaju. To podrazumeva da lica koja neposredno obavljaju poslove trgovanja hartijama od vrednosti moraju imati posebne licence i dozvole za rad.

Brokerske kuceSve brokerske kuće ovakve vreste su pravna lica osnovana za bavljenje poslovima posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti sa obavezom da svoje poslovanje obavljaju isključivo na organizovanom tržištu ili berzi. Brokerske kuće u svom poslovanju moraju poštovati stroga pravila iz Zakona koji je propisan od strane nadležnog organa. Brokerske kuće, zastupaju interese klijenata, prema nalogu za trgovanje, odnosno, klijent nalog ispostavlja brokeru u pisanoj formi, a dalje se nalozi unose u knjigu naloga člana Berze i Berzin elektronski sistem za trgovanje. Ovim se obezbeđije javnost svih aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti, jer je transparetnost u radu osnovna obaveza svake brokerske kuće.

Sve češće se koristi pojam brokerske kuće kod nas koji ne podrazumeva samo kuće koje posluju na berzi, odnosno njihov domen poslovanja je proširen na globalni nivo. To znači da postoje brokerske kuće koje posluju van organizovanog tržišta u našoj zemlji, tj. one posluju na međunarodnom finansijakom tržištu. Ovde je reč o brokerima koji rade na Forex marketu, odnosno klijentima pružaju usluge za trgovanje na forex tržištu. Njihova osnovna prednost je u tome što je spektar mogućnosti koje su dostupne klijentima u sklopu njihovih usluga dostigao neslućene razmere u odnosu na situaciju od pre samo nekoliko godina. Trgujući posredstvom brokerske kuće na forex tržištu kljijentima se pruža mogućnost da trguju znatno većim brojem investicionih instrumenata, kao i da trguju po svetskim standardima organizacije trgovanja. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da se na jednoobraznoj platformi koje ovakve brokerske kuće nude trejderima istovremeno može trgovati valutama, robom, naftom, zlatom, akcijama prestižnih svetskih kompanija itd. Za razliku od drugih trgovačkih poslova koji često uzimaju visoke premija i provizije, na forex-u se provizije jednake spread-u (razlici kupovne i prodajne cene) što za najtrgovanije instrumente često iznosi 1-2 pipsa (veličina jednaka četvrtoj decimali) što predstavlja izuzetnu povoljnost koju nude ovakve brokerske kuće.

Kategorija: brokerske kuce

Teme

O aoutoru brokersrbija

» je napisao 5 članaka