Brokerske kuce u Srbiji

Kako su nastale brokerske kuće u Srbiji

Sve brokerske kuće u Srbiji predstavljaju, zapravo, pravna lica koja su osnovana za bavljenje poslovima posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti. Njihovo poslovanje se odvija isključivo na organizovanom tržištu ili berzi, a obavlja se uz primenu posebnih pravila po Zakonu koji je propisan od strane nadležnog organa. Drugi naziv koji se koristi za brokerske kuće u Srbiji je brokersko-dilerska društva, a nastao je tokom procesa privatizacije (svojinske transformacije), usled nastajanja promena koje su ustanovile nove ekonomske kategorije, nove instrumente, novu terminologiju i slično. Brokerske kuće u Srbiji, ali i u našem okruženju su neminovno nastale pojavom termina „tranzicija“ što tačno znači prelazak iz jednog ekonomskog sistema u drugi, sa društvene svojine i samoupravnih odnosa na tržišnu ekonomiju i njene zakonitosti, a kao potreba da se sprovedu obavezne promene u svim sferama našeg života. Taj prelazak iz statusa samoupravljača u status akcionara uz permanentno učenje i savladavanje promena doveo je i do nastanka institucija kakve su brokerske kuće u Srbiji. Početak tih procesa datira od 1989. godine od kada se sve do danas menjaju modeli i načini privatizacije. Tako se akcionarstvo u Srbiji ponovo, masovno javlja nakon pedeset godina, najpre donošenjem Zakona o svojinskoj transformaciji (1997), a zatim i Zakona o privatizaciji (2001). Inače, brokerske kuće u Srbiji imaju svoju dugu istoriju nastajanja od prvobitnih oblika do današnjih formi poslovanja koja datira od tridesetih godina devetnaestog veka. Tada su se pojavile i prve ideje o kontrolisanju kretanja vrednosti novca koje je tada sprovodilo Srpsko trgovačko udruženje. To telo je bilo značajno za razvitak celokupne srpske trgovine, a shodno ulozi koju je tada imalo i aktivnostima koje je obavljalo može se smatrati pretečom današnjih brokersko-dilerskih društava koja predstavljaju savremene brokerske kuće u Srbiji.

Brokerske kuce u SrbijiSve brokerske kuće u Srbiji su u obavezi da imaju licence za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, kao i dozvole za osnivanje i rad na tržištu kapitala. Komisija za hartije od vrednosti daje dozvole za emitovanje hartija od vrednosti, obavlja kontrolu poslovanja i daje dozvolu za osnivanje svih učesnika na finansijskom tržištu: berza, brokersko-dilerska društva (brokerske kuće u Srbiji), društva za upravljanje investicionim fondovima, centralni registar. Komisija za hartije od vrednosti obezbeđuje javnost svih aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti štiteći učesnike od moguće zloupotrebe i nekorektnog poslovanja.

Pored brokersko-dilerskih društava koja posluju na berzi, sve češće se u poslednim godinama susrećemo sa pojmom forex-broker koji predstavlja brokerske kuće u Srbiji koje obavljaju posredničke poslove na Forex Market-u (Globalno finansijsko tržište). Reč je o međunarodnoj trgovini valuta, ali i drugih finansijskih instumenata, kao što su plemeniti metali, sirova nafta i drugo. U našoj zemlji posluje KapitalRS, koji spada u vodeće brokerske kuće u Srbiji posredstvom kojih je moguće trgovati akcijama največih svetskih kompanija. Obzirom da brokersko-dilerska društva (koristi se i skraćeni naziv „brokeri“) ili brokerske kuće u Srbiji koje posluju akcijama domaćih firmi u privatizaciji, forex-brokeri koji posluju u našoj zemlji omogućavaju svojim klijentima (traders) da trguju na svetskoj finansijskoj pozornici. Otvaranjem predstavništava i kancelarija u našoj zemlji (KapitalRS sa sedištem u Beogradu) domicijalnom stanovništvu je pružena mogućnost da poslovnu komunikaciju obavlja na srpskom jeziku, što inače nije praksa sa online forex-brokerima iz stranih zemalja. Niz pogodnosti u okviru paketa usluga forex-brokeri nude klijentima koji žele da trguju širokim spektrom finansijakih derivata popularnih u svetu, što ih svrstava u red najinteresantnijih poslovnih subjekata, što zapravo i jesu brokerske kuće u Srbiji.

Comments are closed.