Kako izabrati brokera u Forex trgovanju

Od | 0 Komentara »

Da bismo trgovali na forex-u, najpre moramo otvoriti račun kod nekog forex brokera i zato se smatra važnim pitanje – kako izabrati brokera? Pre toga treba pojasniti šta je tačno forex broker i kako funkcioniše trgovina posredstvom brokera, a ujedno će biti jasniji i svi važni pojmovi koji utiču na složenost dileme, kako izabrati brokera. Forex broker ili brokerska kuća posredstvom koje se trguje na forex-u je pravno lice koje izvršava naloge prema odluci klijenta, odnosno trgovca (trejdera). Osnovni interes brokeske kuće za obavljanjem ove vrste posla je provizija ili naknada za usluge koje pruža klijentima, a sastoji se u razlici između kupovne i prodajne cene određenog finansijskig instrumenta kojim se trguje (spread).

 

Kako izabrati brokeraRaznih brokera, koji nude svoje usluge preko interneta, ima u izobilju tako da treba znati kojim kriterijumima treba pribeći da bismo bili sigurni kako izabrati brokera. Navešćemo neke od najvažnijih, a to su svakako merila od kojih najviše zavisi visina profita koju možemo ostvariti trgovanjem. Ovi kriterijumi su jednostavno pobrojani u paketu usluga koje forex broker nudi. Paket usluga, koje se smatraju zadovoljavajućim, sadrži sledeće: niski spread, minimalni početni kapital za otvaranje računa, momentalno (instant) izvršenje naloga, besplatni demo računi, grafikoni, tehnička analiza, povoljna veličina poluge i sl. Osim toga, važno je da broker pruža podršku (mail, telefon, chat) svojum klijentima non stop jer je tržište aktivno 24 sata dnevno. Prednost koju treba koristiti je i mogućnost komunikacije na srpskom jeziku (KapitalRS je vodeći lider u Srbiji koji svu podršku pruža na našem jeziku). Zatim, pod zadatkom – kako izabrati brokera, podrazumeva se operativni tim brokera koji poseduje profesionalna znanja iz ove kompleksne oblasti poslovanja, kao i da ima potrebne licence za rad. U suštini, od kvaliteta podrške forex brokera direktno zavisi kvalitet trgovanja na forex tržištu, a samim tim i visina profita na našem računu.

 

Kako izabrati brokera znači u dobroj meri i mogućnost uštede u trgovanju, odnosno da li forex broker u svojoj ponudi predviđa i neke pogodnosti. Takve pogodnosti se obično odnose na nagrade prilikom otvaranja računa, nagradna takmičenja i slična atraktivna događanja, koja se ralikuju od brokera do brokera. Naravno, ova kategorija ne spada u opredeljujuće faktore, kada se postavlja pitanje kako izabrati brokera, ali govori dosta o poslovnom odnosu i komunikaciji između trejdera i forex brokera. Kada je reč o opredeljujućem faktoru pri izboru forex brokera sigurno je da se to odnosi na sigurnost depozita koji trejder uplaćuje prilikom otvaranja računa. To znači da bi odabrani forex broker morao da na transparentan način pruži informacije i uvid u bankarske garancije na položene depozite klijenata, kao i načinu poslovanja. Shodno navedenom, važan parametar je i procesuiranje dokumentacije koja se odnosi na brzinu i efikasnost obrade potrebne papirologije za uplatu i isplatu sredstava sa trgovinskog računa trejdera. Budući da savremen način poslovanja podrazumeva obavljanje kako finansijskih transakcija, tako i i svih drugih radnji u elektronskom obliku jasno je da se kompletna komunikacija i korespodencija obavljaju preko interneta. Otežavajuću okolnost predstavlja činjenica ukoliko je izabrani forex broker neko pravno lice sa udaljenih prostora za sve one trejdere koji ne barataju poslovnom terminologijom na stranom jeziku. Iako su programski prevodioci na brojnim sajtovima vrlo dostupni svakom od korisnika interneta, neznanje stranog jezika može biti prepreka i velika smetnja pri radu. Zato, kao važan element mogu se smatrati i usluge forex brokera na srpskom jeziku (sajt, podrška, važne vesti i sl.) pri rešavanju dileme – kako izabrati brokera.

Kategorija: kako izabrati brokera

Teme

O aoutoru brokersrbija

» je napisao 5 članaka