Od licence Forex brokera do otvaranja Live računa

Od | 0 Komentara »
Od licence Forex brokera do otvaranja Live računa

Nakon prvih informacija koje dobiju u vezi sa Forex trgovanjem, budući trejderi treba odmah da znaju put do otvaranja Live account (račun sa realnim novcem) koji se bitno razlikuje od Demo računa i suvoparne edukacije. U tehničkom smislu, to je vrlo kednostavan postupak kao i sama odluka trejdera koji najčešće žuri da što pre otpočne da stvara Forex profit. Međutim, suštinski to predstavlja jednu metodološku i sistematičnu poslovnu aktivnost, ozbiljan investicijski poduhvat. Dakle, put od provere licence izabroanog Forex brokera do uplate depozita na račun za Forex trgovanje treba da je temeljno pripreman posao i tada u kasnijim fazama rada neće biti problema, a ako se i pojave lako se rešavaju posredstvom brokera. Kada brokera reguliše glavni regulator poput FCA, ASIC (Australija) ili CySEC (Kipar) trejder kao investitor može imati poverenja da se poštuju njegova privatnost i da su sigurna uplaćena sredstva. Na primer, svi legitimni britanski brokeri zakonski su dužni posedovati dozvolu za trgovanje od strane FCA itd. Sva regulatorska tela osiguravaju da su forex brokeri pošteni, transparentni i da pošteno upravljaju poslovima. U svakom slučaju, treba imati kao podsetnik skup važnih smernica za postupanje Forex trejdera do osamostaljivanja u poslu:

– Licenca i regulative (nikada ne treba birati brokera koji je neregularan na prvom nivou, dakle, kod nekog od svetskih regulatorskih tela: NFA, FCA itd.)
– Niske provizije na trgovinske transakcije (Forex brokeri sa nultom ili niskom provizijom su najprihvatljiviji za posredovanje i profitabilniji biznis)
– Ponuda tehničkih pokazatelja (što više alata za trgovanje bude na raspolaganju trejder će više naučiti i trgovati sa više uspeha)
– Mogućnosti višestrukog depozita i isplate omogućava fleskibilnost organizacije rada i sl.
– Raznolikost investicionih instrumenata u ponudi brokera (širok izbor valutnih parova za izbor pruža trejderima priliku da diverzifikuju svoj poslovni portfolio i dr.)
– Korisnički prilagođena web lokacija za trgovanje koja treba da je jasna sa sofisticiranom platformom kojom se može lako manipulisati što olakšava svakodnevan rad
– Adekvatna korisnička podrška (dobar tim za korisničku podršku je od neprocjenjive važnosti za profitabilnost poslovanja trejdera jer se nikada ne zna i ne može se unapred predvideti kada će trejderu biti neophodna konsultacija, promptna analiza neke situacije, eventualne izmene u zakonodavstvu kao i slične informacije, a sve to spada u obavezu Forex brokera da prati, brine i obaveštava svoje klijente.

Kategorija: Forex trgovanje

O aoutoru Milos

» je napisao 6 članaka