Online broker

Online broker

Online broker je naziv, koji se često koristi kada se govori o brokeru koji posluje na forex tržištu. Osim ovog, u potrebi je i termin sa skraćenicom ECN (ECN broker) što označava elektronske komunikacijske mreže, a takođe znači online broker.  ECN broker ne poseduje dealing desk, već putem online platforme pruža mogućnost pristupa tržištu u predviđeno radno vreme. Jedinstvena karakteristika deviznog tržišta (Forex market) je OTC (over-the-counter market), što znači da online broker ne posluje sa nekog centralnog mesta, poput robnih berzi (Stock Exchange), praktično se sve transakcije odvijaju na necentralizovanom tržištu. Dakle finansijske transakcije se formiraju na međunarodnom finansijskom tržištu koje, u suštini, čini zbir aktivnosti najvećih svetskih banaka, gde se odvija trgovina valutama (valutnim parovima). Bitno svojstvo valuta i valutnih parova za funkcionisanje forex-a su svakako fleksibilnost valuta (free-floating of currencies), kao i njihova likvidnost. Naime, od 1978. godine od strane IMF-a (Međunarodni monetarni fond) kao nadležnog organa ovlašćena je fleksibilnost valuta, što znači da bilo ko može trgovati valutama, a da pri tom vrednost valuta na međunarodnom finansijskom tržištu predstavlja funkciju trenutne ponude i potražnje za određenom valutom.

Pnline BrokerPrema navedenom, online broker kao pravno lice koje se bavi posredovanjem u trgovanju valutama na globalnom finansijskom tržištu klijentima obezbeđuje putem elektronske platforme da u realnom vremenu obavljaju finansijske transakcije ravnopravno sa svim učesnicima u trgovini. Online broker, kao i online trgovina, nisu oduvek bili prisutni u ovoj vrsti poslovanja, već su to postali zahvaljujući naglom napretku tehnoloških i informatičkih procesa i usled osavremenjivanja poslovanja na svim nivoima i u svim sferama društvenog života. U tom smislu, slobodno se može smatrati da online trgovina i poslovanje kojim se bavi online broker imaju preteču u začečima modernog tržišta valutama još od sredine tridesetih godina dvadesetog veka, kada je prvi put valutno tržište poprimilo karakteristike povećane volatilnosti i relativne stabilnosti. U tom periodu je London bio vodeći centar za trgovanje valutama, a britanska funta je tretirana i kao valuta za trgovanje, ali i kao rezervna valuta. Obzirom da se tih godina proces trgovine odvijao teleks mašinama ili putem kalba, britanska funta je dobila naziv „cable“ (od engleske reči cable, kabal), koji se u stručnoj finansijskoj terminologiji i dan danas koristi.

Svaki online broker svojim klijentima kroz paket usluga pruža usluge posredovanja u trgovini na globalnom finansijskom tržištu, ali su prisutne i mnoge različitosti među njima. Vodeći online broker kod nas, KapitalRS, ima jednu od prestižnijih punuda za online forex trgovanje valutama, tim pre što se mnoge pogodnosti koje nudi odnose i na sve ostale finansijake instrumente (zlato i drugi plementiti metali, nafta i dr.), kao i za valutne parove. Svakako treba naglasiti i zajedničke komponente koje forex trgovinu i poslove koje obavlja online broker stavljaju u prvi plan savremenog poslovanja, a to su:

– Povećana osetljivost na veliki broj faktroa koji se permanentno menjaju na tržištu,

– Pristupačnost (vodećim svetskim valutama) za sve trejdere pod identičnim uslovima putem elektronske platforme koju nudi online broker,

– Garantovana količina i likvidnost vodećih i glavnih valuta,

– Non-stop radno vreme što daje neobavezujuću organizaciju radnog vremena izvan standardnog radnog vremena (online broker poslovanje obavlja na globalnom nivou),

– Ekstremno velika produktivnost u odnosu na druga tržišta.

Nekada se trgovanje valutama odvijalo isključivo u međubankarskom sektoru ali je razvoj informatičkih tehnologija, kao i osavremenjavanje finansijskog poslovanja u svetu doprinelo funkcionisanju forex tržišta na globalnom nivou, a najvećim delom zahvaljujući profesionalizmu u pružanju usluga forex brokera. Najuže posmatrano, funkcionisanje forex tržišta sa aspekta šireg  auditorijuma neizostavno znači efikasnost poslovanja koje posrednički obavlja online broker.

Comments are closed.